შეავსეთ ფორმა

  ტელეფონი:

  ელ. ფოსტა (E-mail):

  როგორ გაიგეთ ჩვენ შესახებ?

  აირჩიეთ თქვენთვის საინტერესო მომსახურების სფეროები, ერთად მონიშვნა Ctrl-ს მეშვეობით:

  თუ ზემოთ მონიშნეთ ინდივიდუალური მოთხოვნა, შემოგვთავაზეთ თქვენი ბიუჯეტი კვადრატულ მეტრზე:

  რამდენი კვადატრულია თქვენი უძრავი ქონება?

  მისამართი:

  რომელ დღეს გსურთ ვიზიტი?

  რომელ საათზე?

  თქვენი კითხვები:

  24/7 ონლაინ!

  შეავსეთ უმარტივესი ფორმა, რაც საშუალებას მისცემს თქვენს ასისტენტს რენოვარეში დაგიკავშირდეთ, მოვიდეს მისამართზე და გაგიწიოთ უფასო კონსულტაცია რემონტთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე. პროექტის ხარჯების გამოთვლა ღირს 50 ლარი, რომელიც რემონტის დაწყების შემთხვევაში მთლიან ბიუჯეტს გამოაკლდება.

  Assistant Renovare

  რას გააკეთებს ასისტენტი?

   აზომავს ობიექტს
  შეგითანხმებთ მასალებს
  შეგითანხმებთ ხელობას
  შეგითანხმებთ თანხებს
   განსაზღვრავს შესრულების დროს

  რა მოხდება მერე?

   ინფორმაცია რენოვარეში მუშავდება
  შედგება კონტრაქტი
  ხელს აწერთ კონტრაქტს 
  იხდით ავანსს (ინდივიდუალურია)
   იწყება რემონტი


  რემონტი დასრულდება დათქმულ ვადებში და შესრულდება უმაღლესი ხარისხით მოცემული პაკეტის მიხედვით. ყოველ შემდეგ თანამშრომლობისას კი მიიღებთ 5%-იან ფასდაკლებას რენოვარეს ყველა მომსახურებაზე.